Οι Wisp Πάροχοι γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών δίνοντας λύση στο πρόβλημα προσβασιμότητας στο internet και της χαμηλής ταχύτητας!!!

Ως ψηφιακό χάσμα ορίζεται το κενό που δημιουργείται μεταξύ ομάδων ή ατόμων που επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και την απόκτηση γνώσης και σε εκείνα που λόγω οικονομικών  και κοινωνικών παραγόντων δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η ψηφιακή ανισότητα εγκυμονεί κινδύνους αν λάβουμε υπόψη μας τις ήδη διαμορφωμένες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες,  που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής πραγματικότητας.

Στην Ελλάδα το 60% του πληθυσμού είναι χρήστες του ίντερνετ  και το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται, ιδιαίτερα μετά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία Covid 19. Ωστόσο ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό δηλώνει ψηφιακό αναλφαβητισμό, είτε λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων είτε γιατί το θεωρούν ακριβό αλλά κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης και της έλλειψης τεχνολογικών υποδομών. Είναι γνωστό ότι πολλές περιοχές κυρίως σε ημιαστικές ή αραιοκατοικημένες και δυσπρόσιτες περιοχές  δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες

εγκαταστάσεις των παρόχων ή η ταχύτητα του ίντερνετ που δίνουν είναι πάρα πολύ χαμηλή με αποτέλεσμα να βιώνουν ψηφιακό αποκλεισμό και μη ισότιμη πρόσβαση στο ψηφιακό γίγνεσθαι και στις οικονομικές ευκαιρίες .  Πολλοί επίσης δεν διαθέτουν τηλεφωνική γραμμή  και οι λύσεις  που προσφέρονται ειδικά μέσων καρτών είναι αρκετά ακριβή για πολλούς καταναλωτές και λόγω της ιδιομορφίας της  γεωγραφικής περιοχής, το σήμα είναι ασθενές και η ποιότητα χαμηλή.  Η ταχύτητα και η σταθερότητα του ίντερνετ είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που λαμβάνει  υπόψη του ο καταναλωτής, καθώς πλέον μέσω του internet μπορεί να εργαστεί ,να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί ,  να παίξει παιχνίδια  και  θέλει σύνδεση με απεριόριστη  αποστολή και λήψη δεδομένων  με χαμηλό ping χωρίς καθυστερήσεις και κωλύματα . Το ερώτημα που ταλανίζει τον εκάστοτε κάτοικο αυτών των περιοχών είναι «πως μπορώ να έχω ίντερνετ χωρίς σταθερή γραμμή» Εδώ δίνουν τη λύση οι WISP ή αλλιώς οι πάροχοι ασύρματου ίντερνετ  οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς τη χρήση καλωδίων και τηλεφωνικής γραμμής.

Η KnetPro με σύνθημα « Πρόσβαση σε όλους στο διαδίκτυο»  μειώνει τις υπάρχουσες ψηφιακές ανισότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών της Θεσσαλίας. Είναι ο πρώτος Wisp πάροχος  που προσφέρει  αξιόπιστο και γρήγορο ίντερνετ    με μοναδικές Download/Upload πραγματικές ταχύτητες , ακόμη και χωρίς τη χρήση τηλεφωνικής γραμμής, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους στο ίντερνετ, ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές ασύρματα, εύκολα , άμεσα , γρήγορα στις καλύτερες τιμές της αγοράς στα Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα  και Βόλο!

Μέσα από την ιστοσελίδα www.KnetPro.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τη συνδεσιμότητα και τη διαθέσιμη ταχύτητα στην περιοχή σας!!!