Οι Wisp Πάροχοι γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα!

Οι Wisp Πάροχοι γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών δίνοντας λύση στο πρόβλημα προσβασιμότητας στο internet και της χαμηλής ταχύτητας!!! Ως ψηφιακό χάσμα ορίζεται το κενό που δημιουργείται μεταξύ ομάδων ή ατόμων που επωφελούνται από τις νέες…